Położenie

Nadleśnictwo Jarocin leży na terenie województwa wielkopolskiego w zasięgu 13 gmin należących, aż do 5 powiatów: jarociński (43,5%), średzki (29,96%), wrzesiński (20,73%) oraz z mniejszym udziałem - śremski (3,68%) i krotoszyński (2,54%). Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Jarocinie przy ulicy Kościuszki 43, w obszarze obrębu Jarocin, w oddz. 241 a.

Historia

Nadleśnictwo Jarocin w obecnych granicach utworzono 1.04.1972 r. z połączenia dawnych nadleśnictw Czeszewo, Jarocin i Klęka na podstawie Zarządzenia nr 12 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 20.03.1972 r Okres do 1945 r.

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991r., która określa zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Projekty i fundusze

Przedsięwzięcie pn. "Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadlesnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów".