Lista aktualności Lista aktualności

(Aktualizacja) UWAGA! W Nadleśnictwie Jarocin ogłoszono okresowy zakaz wstępu do lasów na wskazanym obszarze

KOMUNIKAT O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU NA WYBRANE GRUNTY LEŚNE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin Janusz Gogołkiewicz na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2015.2100 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu PGL LP stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r., w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zmienia zarządzenie 24/2017 z dn. 25.08.2017, wprowadzając nowe zarządzenie z dnia 14 grudnia 2017 roku obowiązujące do odwołania/zmiany; dotyczące okresowego zakazu wstępu do lasu na obszarze określonym z Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 43/2017 z dn. 14 grudnia 2017 roku. Dokument (do pobrania poniżej jpg) zawiera mapkę zakazu wstępu do lasu z wytypowanymi obszarami na terenie Nadleśnictwa Jarocin.

Poniżej prezentujemy mapę ze wskazanymi powierzchniami zakazu wstępu do lasów (do pobrania również w załączniku na dole ekranu).

UWAGA! Informacja dla Państwa. Przed planowanym wejściem do lasu prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszą informacją. W razie jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia lub życia, spowodowanego m.in. zawieszonymi drzewami, występującymi naprężeniami pni, spadającymi konarami lub innymi skutkami huraganu; Nadleśnictwo Jarocin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z nieprzestrzeganiem niniejszego zakazu.