Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o przetargu

Poniżej przedstawiamy zainteresowanym wyniki przetargu (plik xlsx) na wydzierżawienie w celu prowadzenia gospodarki rolnej nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa Jarocin.

 

     Wykaz gruntów oferowanych do wydzierżawienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

     Przetarg odbył się w dniu 08.05.2017 roku w budynku Nadleśnictwa w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 43, w sali konferencyjnej na 1 piętrze, o godz. 9.00.

     Oferty, należało składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany druk oferty) na adres e-mail: mieczyslaw.pawlaczyk@poznan.lasy.gov.pl, osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Jarocin w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 43 lub pocztą na adres Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin z dopiskiem na kopertach „Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych".

     Termin składania ofert: minął w dniu 04.05.2017 r. do godz. 8.00.